Jednym z najtrudniejszych do przewidzenia przez projektanta czynnikiem wpływającym na konstrukcję jest poziom wód gruntowych. Oczywiście w tym celu wykonuje się bardzo wiele pomiarów i badań geotechnicznych, jednak nawet podczas realizacji bardzo kosztownych inwestycji trwają one maksymalnie rok.

Kilka warstw hydroizolacji

hydroizolacja piwnicy od wewnątrzNa ich postawie możemy więc określić najwyższy punkt ustabilizowanego poziomu wody znajdującej się pod powierzchnię terenu, jednak nie jest to miarodajne w perspektywie wielu lat. Gdy w danym sezonie wystąpi bardzo dużo opadów deszczu, może okazać się, że w piwnicy zacznie pojawiać się woda. Na taki stan rzeczy mogą mieć wpływ nie tylko silne opady deszczu. Na kierunek przepływu wód gruntowych mają również inne inwestycje budowlane. W wielu przypadkach, po wybudowaniu kilku obiektów wielorodzinnych w okresie letnim, wiosną części podziemne innych obiektów zostawały zalewane przez wodę gruntową. W takim przypadku często nie mamy możliwości wykonania izolacji zewnętrznej ze względy na to, że odkrywanie fundamentów mogłoby zagrażać obiektom sąsiednim. Zarządcy decydują się wtedy na wykonanie izolacji wewnętrznej. Takie działania możemy podjąć tylko wtedy, gdy nie mamy do czynienia z materiałami, które ulegają znacznemu osłabieniu podczas zawilgocenia. Fundamenty najczęściej są wykonywane z betonu, który nie ulega znacznemu osłabieniu pod wpływem działania wody.

hydroizolacja piwnicy od wewnątrzWarunkiem jest jednak to, by pracował on w stałych warunkach – szkodzą mu bowiem częste zmiany wilgotności. Dokładna hydroizolacja piwnicy od wewnątrz składa się z kilku warstw. Cały proces uszczelniania najczęściej rozpoczyna się od wykonania iniekcji krystalicznej, czyli stworzenia bariery dla napierającej wody. Proces ten jest bardzo ważny, dlatego musi być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu procesu iniekcji powierzchnię ściany pokrywa się środkiem grzybobójczym. Najczęściej pełni on także funkcję gruntu pod kolejne warstwy hydroizolacji piwnicy. Ilość warstw preparatu jest uzależniona od szczegółowych zaleceń producenta, które znajdziemy albo na opakowaniu, albo w karcie technicznej produktu. Po odpowiednim zagruntowaniu podłoża na powierzchnię ściany układa się mikrozaprawę uszczelniającą. Najczęściej jest to materiał, który powstaje na bazie cementu oraz polimerów.

Przed tym krokiem, na styku ściany i podłogi, warto ułożyć taśmę uszczelniającą. Wszelkie złącza różnych materiałów są najbardziej narażone na szkodliwe działanie wody, ponieważ nie tworzą monolitycznej konstrukcji i nawet przy bardzo dobrym dopasowaniu się dwóch płaszczyzn na ich styku pojawiają się mikroszczeliny, przez które po dłuższym czasie może przedostać się woda.

Zostaw odpowiedź