Burza z piorunami nie jest niczym zaskakującym w polskim klimacie. Gwałtowne deszcze, połączone z potężnymi wyładowaniami elektrycznymi, zdarzają się w naszym kraju od wiosny do jesieni. Błyskawice są spektakularne i bardzo niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć, na czym polega to zjawisko i ile kosztuje odgromienie domu.

Czym są pioruny?

czym jest piorun Piorun to naturalne zjawisko pogodowe, które często towarzyszy nawałnicom. Chmury burzowe tworzą się w wyniku procesu obiegu wody w przyrodzie. Różnice temperatur nad ziemią doprowadzają do wytrącenia się w ich strukturach kryształków lodu i kropli deszczu. W efekcie tarcia między nimi, dochodzi do powstania dużych ilości cząsteczek o różnych ładunkach elektrycznych (dodatnich i ujemnych). Przeciwne ładunki wzajemnie się przyciągają, co prowadzi do wyzwolenia energii w formie pioruna. Stanowi on zatem rodzaj rozładowania nagromadzonej w ten sposób elektryczności.

Skutkiem wyładowania jest błyskawica, czyli jego forma wizualna, oraz wrażenie dźwiękowe, czyli grzmot. Codziennie w powierzchnię ziemi uderza wiele piorunów. W zależności od źródła uznaje się, że w ciągu 24 godzin pojawia się ich od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów. Każdy wyzwala energię rzędu około 1 000-1 500 kWh. Dla wyobrażenia sobie tej mocy można przyjąć, że miesięcznie jedno gospodarstwo domowe zużywa kilkaset kWh. Łatwo zatem obliczyć, że jedna błyskawica mogłaby zasilić w prąd od 2 do 7 rodzin przez 30 dni. Tak ogromna energia nie została dotychczas ujarzmiona przez człowieka, który nie potrafi przechwycić i spożytkować piorunów. Z uwagi na moc i nieprzewidywalność, błyskawice są bardzo niebezpieczne.

Dlaczego pioruny są groźne?

dlaczego pioruny są groźneW Polsce rocznie odnotowuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu burz. Istnieją jednak rejony na świecie, w których te zjawiska pojawiają się niemal codziennie lub nawet kilka razy w ciągu doby. Przykładem obszaru, który często boryka się z nawałnicami, jest Indonezja. Co roku jej mieszkańcy narażeni są na skutki około 300 burz. Ich liczba w naszym kraju nie jest zatem wysoka, ale nie zmienia to faktu, że błyskawice są niebezpieczne. Czym grozi porażenie piorunem? Oto najpoważniejsze z konsekwencji: śmierć (najczęściej w wyniku zatrzymania akcji serca), uszkodzenie mózgu, rozległe poparzenia ciała lub trwałe kalectwo.

Uważa się, że większość osób, w które uderzył piorun, ma szansę na przeżycie pod warunkiem szybkiego przetransportowania do szpitala. Niemniej jednak tak silnych wyładowań należy unikać i nie narażać się na ryzyko porażenia.

Oto kilka wskazówek, jak zachować się w czasie burzy:

• schowaj się w najbliższym budynku i przeczekaj wyładowania,
• nie szukaj schronienia pod drzewami,
• nie chodź po górach, nie pływaj w zbiorniku wodnym i nie żegluj,
• w miarę możliwości przeczekaj burzę w samochodzie,
• na otwartej przestrzeni kucnij i opleć rękami głowę.

Naturalne wyładowania atmosferyczne zagrażają nie tylko ludziom, ale także ich mieniu. W kolejnej części wpisu dowiesz się więcej o piorunochronach i kosztach instalacji odgromowych.

Rola i koszt odgromienia domu

Pioruny często uderzają w najwyższe punkty w okolicy, ponieważ energia szuka najkrótszej drogi z chmur do ziemi. Dom również jest narażony na uderzenie błyskawicy. Elektryczność, która wyzwala się podczas takiego wyładowania, może wywołać pożar budynku lub zniszczyć całą instalację wraz z podłączonymi do niej sprzętami.

Zgodnie z prawem domy niższe niż 15 metrów nie potrzebują instalacji odgromowej, ale dla własnego bezpieczeństwa warto w piorunochrony wyposażać wszystkie obiekty mieszkalne. Ich zadanie jest proste. Instalacja ma przechwycić energię elektryczną pioruna i odprowadzić ją do ziemi. Dzięki temu budynek nie jest narażony na pożar czy zniszczenie urządzeń elektrycznych.

Instalacja odgromowa składa się ze zwodów, uziomów i przewodów odprowadzających. Zwody przechwytują energię elektryczną, przewody kierują ją z dachu do ziemi, a uziomy rozpraszają w glebie. Montując instalację odgromową należy pamiętać, aby zabezpieczała cały dach, czyli jego szczyt, boki, narożniki oraz wszelkie wystające elementy, np. antenę satelitarną. Przewody, które łączą piorunochron z ziemią, muszą stanowić integralną część instalacji i być z nią trwale połączone. Tylko solidny system odgromowy zapewnia bezpieczeństwo.

piorunochronWykonanie i montaż piorunochronu najlepiej jest powierzyć profesjonalistom. To, ile kosztuje odgromienie domu, uzależnione jest od rodzaju instalacji, wielkości domu, stopnia skomplikowania konstrukcji dachu oraz regionu, w którym budynek się znajduje. Przyjmuje się, że rozsądnej jakości instalacja zabezpieczająca dom przed skutkami uderzenia pioruna to wydatek rzędu około 3 200-6 500 złotych (w tym robocizna). Do tej kwoty należy także doliczyć koszty przeglądów, które powinno się zlecać 2 razy do roku. Każdy z nich kosztuje w granicach kilkudziesięciu złotych. Rzadko zdarza się, by piorunochron wymagał całkowitej wymiany. Od czasu do czasu należy jednak liczyć się z drobnymi, niezbyt kosztownymi, naprawami, np. wymianą skorodowanego przewodu odprowadzającego.

Na rynku dostępne są także tanie, proste instalacje, które kosztują około 1 500-2 000 zł. Warto jednak pamiętać, że w dużej mierze są one prowizoryczne i niedostatecznie chronią dom. Zdecydowanie lepiej jest zamówić system wyższej jakości niż zaoszczędzić i borykać się potem z kosztownymi skutkami uderzenia pioruna.

Podsumowanie

Profesjonalne odgromienie domu zapewnia bezpieczeństwo. Nie należy na nim oszczędzać tym bardziej, że jednorazowy koszt instalacji to inwestycja na wiele lat. Pioruny są niebezpieczne, zatem warto chronić domy i znajduje się w nich sprzęty przed skutkami ich uderzeń. System odgromowy to dużo tańsze rozwiązanie niż odbudowa spalonego budynku i wyposażenie go w nowe urządzenia elektryczne.

Zostaw odpowiedź