Studnie głębinowe są w naszym otoczeniu od niepamiętnych czasów. Człowiek szybko odkrył, że pod ziemią jest woda, która można wykorzystywać i do dzisiaj wiele osób chętnie korzysta z tego rodzaju rozwiązań. Możemy je znaleźć w otoczeniu budynków jednorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych, które zaopatrują się w ten sposób w wodę.

Sprzęt do wiercenia studni

wiercenie studni głębinowychNowoczesne technologie pozwalają na szybkie uzyskanie otworów głębinowych oraz sprawny montaż pomp. Czy każdy może skorzystać z tej możliwości i w jaki sposób przebiega proces powstawania punktu czerpania? Informacje na temat tego, w jakim miejscu można wykonywać studnie, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oprócz tego, jeśli woda ma być wykorzystywana na co dzień w obiekcie, należy sprawdzić, czy jest zdatna do spożycia przez człowieka lub zwierzęta. Ze względu na wiele przepisów oraz konieczność użycia specjalistycznego sprzętu warto powierzyć realizację zlecenia firmie, która ma doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach. Jednym z pierwszych etapów jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Projekt robót geologicznych powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje o planowanej inwestycji, również te dotyczące technologii wykonywania odwiertu.

wiercenie studni głębinowychNastępnie trafia on do urzędu, który musi wydać zgodę na realizację przedsięwzięcia. Gdy procedura administracyjna się skończy, wtedy można przystąpić do działań w terenie. Wiercenie studni głębinowych wymaga odpowiedniej wiedzy oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu. Po zabezpieczeniu otworu eksploatacyjnego rozpoczynają się dalsze działania. Wśród nich można wyróżnić między innymi wykonanie próbnych pompowań, których celem jest ustalenie wydajności studni. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ obiekty mogą mieć różne zapotrzebowanie na wodę. Jeśli pompa nie będzie wystarczająco wydajna może okazać się, że w instalacji woda nie osiągnie odpowiedniego ciśnienia, a korzystanie z niej będzie utrudnione. Na tym etapie próbki wody powinny trafić do laboratorium w celu ustalenia, czy nadaje się ona do użytku.

Najczęstszą przyczyną wykonania studni głębinowej jest brak możliwości podłączenia obiektu do wodociągów. Może to wystąpić np. wtedy, gdy działka znajduje się w miejscu, do którego jeszcze nie doprowadzono rurociągu lub budynek znajduje się na tyle daleko od głównego przewodu, że wykonanie przyłącza jest nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Zostaw odpowiedź