Gruntoznawstwo to jedna z dziedzin nauki, która wspiera budownictwo. Konkretnie pozwala na zrozumienie zachowań ośrodków gruntowych poddanych działaniu różnych czynników zewnętrznych, takich jak dodatkowe obciążenie, spulchnianie, zagęszczanie itd.

Badanie z wykonaniem odwiertów

 badanie gruntuDzięki dokładnej analizie rodzaju podłoża, na jakim będzie posadowiona budowla lub budynek, człowiek jest w stanie wznosić bezpieczne obiekty, które nie stwarzają zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego. Grunt – na jego rodzaj oraz parametry techniczne człowiek nie ma żadnego wpływu, dlatego projektanci muszą dopasowywać rozwiązania konstrukcyjne pod jego rodzaj. Zupełnie inaczej zachowują się jednak grunty spoiste i niespoiste, nasypowe i rodzime, nawodnione i suche – przykładów można wymienić znacznie więcej. Ze względu na złożoność tematyki gruntoznawstwa i posadowienia budowli, wielu projektantów ma problem z doborem adekwatnego do zaistniałej sytuacji rozwiązania. Dlatego przepisy budowlane uwzględniają ten temat i przewidują wykonanie odpowiednich analiz, na podstawie których określa się parametry podłoża. Szczegółowe badanie gruntu rozpoczyna się w terenie od wykonania odwiertów geotechnicznych, podczas których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych.

 badanie gruntuW czasie sondowania na pobranych próbkach określa się makroskopowe właściwości gruntów. Do jednych z najważniejszych cech należą: określenie spoistości gruntu, jego wilgotności naturalnej, barwy oraz uziarnienia. Następnie próbki zabezpiecza się zawijając je kilkukrotnie folią, aby zapobiec odparowaniu wody, opisuje i wysyła do laboratorium. Szczegółowe badania gruntu obejmują bardzo wiele analiz i doświadczeń. Na ich podstawie określa się wiele potrzebnych do obliczeń statycznych parametrów, między innymi stan gruntu, stopień plastyczności, spoistość, kąt powstawania odłamu oraz wiele innych. Nie bez znaczenia jest również to, w jaki sposób grunt oddziałuje z wodą – w przypadku iłów pęczniejących, ich nawodnienie może powodować bardzo duży przyrost objętości w porównaniu do próbki suchej, co może powodować poważne uszkodzenia konstrukcji budynku. W przypadku ośrodków gruntowych najgorsze są często występujące zmiany, które najniekorzystniej wpływają na konstrukcję budowli.

W przypadku stabilnych sytuacji projektant jest w stanie bez problemu dobrać odpowiedni rodzaj posadowienia, jednak w zmiennych warunkach może to sprawiać problemy. Badanie podłoża jest więc konieczne, a szczegółowe określenie właściwości gruntu pozwoli przewidzieć przeróżne sytuacje np. nagłe osiadanie konstrukcji.

Zostaw odpowiedź