Wykorzystanie stali w budownictwie jest bardzo oczywiste – to materiał charakteryzujący się, z jednej strony, ogromną wytrzymałością, z drugiej natomiast, z łatwością podlegający obróbce technicznej zmieniającej jej kształt w dowolny sposób oraz termicznej, czyli tej zwiększającej jej wytrzymałość pod wpływam tak zwanego hartowania (procesu obróbki cieplnej, pod wpływem którego ulega zmianie struktura wewnętrzna materiału).

Wytrzymała i ciągliwa stal

34CrNiMo6Nie każdy jednak surowiec nadaje się do tego rodzaju obróbki, nie każdy też go potrzebuje, ponieważ wykazuje własności techniczne pozwalające na wykorzystanie go w zupełnie innym celu niż bardzo wytrzymałą stal hartowaną – przykład mogą stanowić stale konstrukcyjne, które poddaje się jedynie procesowi nawęglania, pod wpływem którego zwiększa się jedynie twardość powierzchniowa surowca, podczas gdy jego rdzeń pozostaje elastyczny po to, by materiał ten mógł być wykorzystywane w konstrukcjach narażonych na działanie dużych sił punktowych. Zupełnie inną grupę materiałów budowlanych stanowi stal do ulepszania cieplnego, czyli stale konstrukcyjne wyższej jakości, stale niskostopowe oraz stopowe. Do tych ostatnich zalicza się stal, do produkcji której wykorzystuje się nie tylko węgiel, ale także inne dodatki stopowe, które znacząco zmieniają charakterystykę stali.

34CrNiMo6Przykładem może być stal 34CrNiMo6 do budownictwa, która odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością oraz ciągliwością – wykorzystuje się ją w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym i energetycznym. Wyrabia się z niej takie elementy jak wały korbowe, tarcze, obręczy czy drążki i wałki zębate. Stale niskostopowe wykorzystuje się z kolei wszędzie tam, gdzie jej zastosowanie jest uzasadnione ekonomicznie, ponieważ są one materiałem, którego produkcja wymaga zastosowania większego nakładu finansowego – można je zatem spotkać w konstrukcjach mostów, masztów czy wagonów kolejowych, czyli elementach, który muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, takich jak intensywne opady deszczu, promieniowanie słoneczne oraz silne wiatry.

Dobrej jakości stal niskostopowa gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed występowaniem korozji. Stal stopową oraz niskostopową wykorzystuje się więc w niemal każdej gałęzi przemysłu tak zwanego ciężkiego. Dodatek wszelkich substancji stopowych (na przykład manganu, aluminium lub miedzi) należy odnotować w nazwie produktu za pomocą odpowiedniego symbolu oraz liczby odnoszącej się do zawartości danego pierwiastka w materiale.

Zostaw odpowiedź